i believe children are the future och heal the world

12.03.2014 kl. 23:45

 

Skrev kolumn för den vida kända tidningen Fikt, du hittar den nedan, varsågod, it's like a gift from me to you, my little dumplings:

 

Hur många unga människor läser denna kolumn, riktad till kommunala beslutsfattare? Jag tror svaret är deprimerande, både för tidningen i fråga och för vårt framtida samhälle.


I dagarna har de nyaste resultaten för Ungdomsbarometern publicerats. I år kartlade Ungdomsbarometern 15-29-åringars känsla av att tillhöra och hurdana påverkningsmöjligheter de tolkar sig ha. Demokratin skall bäva inför resultaten. Antalet av dem som inte röstar alls växer och ointresset är stort inför beslutsfattande. Många svarar att de inte ser poängen i att rösta eller delta samhälleligt.


De kanaler många unga känner att de använder sig för att påverka är alla bra, som till exempel åsiktbildning i sociala medier. Men vårt samhälle fungerar enligt ett system som bygger på partier, folkvalda ur partier, regeringsförhandlingar med sin maktgrund i valresultaten, regering och opposition, utskott och ministerier, lagförberedande och lagstiftande, frågetimmar, tjänstemän och plenum.


Därför får inte politiken bannlysas ur skolor, fram för allt inte högskolor. Vi måste kunna visa stigarna som finns för påverkande på högsta nivå att det är fullt möjligt att få sin röst hörd. Vårt system behöver de politiskt aktiva. Vår demokrati slutar fungera samma dag en allt för stor massa inte tror att de kan påverka genom olika kanaler, var av politiken är en stor del.


Visa vad politiken är: ordna skuggval i skolorna, bekanta er med partier, regeringsförhandla med varandra och lobba, grunda opposition, stifta en lag, intervjua riksdagsledamöter. Skapa strukturer som gör att elevkårer verkligen hörs och påverkar, helst inte bara i skolan utan i kommunen, visa att det har skillnad om man handlar eller inte. Grunda ungdomsfullmäktige i alla kommuner och ordna dagar då kommunala beslutsfattare verkligen träffar och lyssnar på unga. Ta in ungdomsrepresentanter i alla organ med makt och möjliggör ungdomsråd. Våga anställa unga och våga ha förtroende på att unga kan.


Det är i skolan och i kommunerna vi kan skapa de strukturer som visar möjligheterna att påverka och skapar engagemang. Det är också en symbol och en signal om tillit, att beslutsfattarna både litar på unga och vill inkludera dem. Världen kan inte leva utan unga som engagerar sig och som får se att det lönar sig. Politik och beslutsfattande utan unga är skrämmande enögt för framtiden är faktiskt deras. Inte er. Det är på statens och kommunernas ansvar att erbjuda ramarna som skapar morgondagens beslutsfattare.


Nästa gång Ungdomsbarometern görs hoppas jag att resultaten visar att dagens beslutsfattare tagit sitt ansvar och förankrat demokrati i de som växer upp i dag så att demokratin får en ärlig chans. Nästa gång resultaten för Ungdomsbarometern presenteras i Fikt hoppas jag att unga beslutsfattare är en stor del av dem som läser den kolumnen.

smilla smilla

Karin Palmén

I would drape myself in velvet if it were socially acceptable

Nå mig gärna, karin.hautamakiATgmail.com